หุ้นดาวโจนส์งวดถัดไป 

ฟัน 4  รอง 12 0 9 4 1 3 5 8 6 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

295, 298, 296, 297, 245, 248, 246, 247
215, 218, 216, 217, 235, 238, 236, 237
045, 048, 046, 047, 015, 018, 016, 017
035, 038, 036, 037, 915, 918, 916, 917
935, 938, 936, 937, 435, 438, 436, 437

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

41, 43, 45, 48, 46
47, 13, 15, 18, 16
17, 35, 38, 36, 37
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 20/07/2024

ฟัน 4  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 753 ล่าง 492 6 8 4 3 7 5 0 1 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

285, 280, 281, 289, 245, 240, 241, 249
235, 230, 231, 239, 275, 270, 271, 279
645, 640, 641, 649, 635, 630, 631, 639
675, 670, 671, 679, 835, 830, 831, 839
875, 870, 871, 879, 475, 470, 471, 479

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

43, 47, 45, 40, 41
49, 37, 35, 30, 31
39, 75, 70, 71, 79
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 19/07/2024

ฟัน 6  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 502 ล่าง 062 0 4 6 8 3 1 9 7 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

241, 249, 247, 245, 261, 269, 267, 265
281, 289, 287, 285, 231, 239, 237, 235
061, 069, 067, 065, 081, 089, 087, 085
031, 039, 037, 035, 481, 489, 487, 485
431, 439, 437, 435, 631, 639, 637, 635

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

68, 63, 61, 69, 67
65, 83, 81, 89, 87
85, 31, 39, 37, 35
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 18/07/2024

ฟัน 1  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 808 ล่าง 607 0 8 1 6 2 4 3 9 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

784, 783, 789, 785, 714, 713, 719, 715
764, 763, 769, 765, 724, 723, 729, 725
014, 013, 019, 015, 064, 063, 069, 065
024, 023, 029, 025, 864, 863, 869, 865
824, 823, 829, 825, 124, 123, 129, 125

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

16, 12, 14, 13, 19
15, 62, 64, 63, 69
65, 24, 23, 29, 25
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 17/07/2024

ฟัน 7  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 448 ล่าง 766 1 0 7 5 2 3 4 9 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

603, 604, 609, 608, 673, 674, 679, 678
653, 654, 659, 658, 623, 624, 629, 628
173, 174, 179, 178, 153, 154, 159, 158
123, 124, 129, 128, 053, 054, 059, 058
023, 024, 029, 028, 723, 724, 729, 728

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

75, 72, 73, 74, 79
78, 52, 53, 54, 59
58, 23, 24, 29, 28
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 16/07/2024

ฟัน 6  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 172 ล่าง 822 8 4 6 3 0 7 5 9 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

247, 245, 249, 241, 267, 265, 269, 261
237, 235, 239, 231, 207, 205, 209, 201
867, 865, 869, 861, 837, 835, 839, 831
807, 805, 809, 801, 437, 435, 439, 431
407, 405, 409, 401, 607, 605, 609, 601

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

63, 60, 67, 65, 69
61, 30, 37, 35, 39
31, 07, 05, 09, 01
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 13/07/2024

ฟัน 4  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 090 ล่าง 156 0 9 4 1 8 5 7 2 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

695, 697, 692, 693, 645, 647, 642, 643
615, 617, 612, 613, 685, 687, 682, 683
045, 047, 042, 043, 015, 017, 012, 013
085, 087, 082, 083, 915, 917, 912, 913
985, 987, 982, 983, 485, 487, 482, 483

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

41, 48, 45, 47, 42
43, 18, 15, 17, 12
13, 85, 87, 82, 83
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 12/07/2024

ฟัน 6  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 375 ล่าง 398 5 2 6 0 3 1 9 4 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

821, 829, 824, 827, 861, 869, 864, 867
801, 809, 804, 807, 831, 839, 834, 837
561, 569, 564, 567, 501, 509, 504, 507
531, 539, 534, 537, 201, 209, 204, 207
231, 239, 234, 237, 631, 639, 634, 637

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

60, 63, 61, 69, 64
67, 03, 01, 09, 04
07, 31, 39, 34, 37
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 11/07/2024

ฟัน 1  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 136 ล่าง 394 3 7 1 9 8 2 0 6 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

472, 470, 476, 475, 412, 410, 416, 415
492, 490, 496, 495, 482, 480, 486, 485
312, 310, 316, 315, 392, 390, 396, 395
382, 380, 386, 385, 792, 790, 796, 795
782, 780, 786, 785, 182, 180, 186, 185

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

19, 18, 12, 10, 16
15, 98, 92, 90, 96
95, 82, 80, 86, 85
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 10/07/2024

ฟัน 7  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 197 ล่าง 821 0 8 7 2 5 3 9 4 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

183, 189, 184, 186, 173, 179, 174, 176
123, 129, 124, 126, 153, 159, 154, 156
073, 079, 074, 076, 023, 029, 024, 026
053, 059, 054, 056, 823, 829, 824, 826
853, 859, 854, 856, 753, 759, 754, 756

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

72, 75, 73, 79, 74
76, 25, 23, 29, 24
26, 53, 59, 54, 56
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 09/07/2024

ฟัน 3  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 479 ล่าง 087 4 6 3 2 1 8 5 9 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

768, 765, 769, 760, 738, 735, 739, 730
728, 725, 729, 720, 718, 715, 719, 710
438, 435, 439, 430, 428, 425, 429, 420
418, 415, 419, 410, 628, 625, 629, 620
618, 615, 619, 610, 318, 315, 319, 310

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

32, 31, 38, 35, 39
30, 21, 28, 25, 29
20, 18, 15, 19, 10
++++++++++++++++++++++++++++