หุ้นอียิปต์งวดถัดไป 

ฟัน 2  รอง 48 1 5 2 4 7 6 9 0 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

856, 859, 850, 853, 826, 829, 820, 823
846, 849, 840, 843, 876, 879, 870, 873
126, 129, 120, 123, 146, 149, 140, 143
176, 179, 170, 173, 546, 549, 540, 543
576, 579, 570, 573, 276, 279, 270, 273

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

24, 27, 26, 29, 20
23, 47, 46, 49, 40
43, 76, 79, 70, 73
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 26/01/2022

ฟัน 3  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 985 ล่าง 580 8 5 3 2 7 6 1 4 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

056, 051, 054, 059, 036, 031, 034, 039
026, 021, 024, 029, 076, 071, 074, 079
836, 831, 834, 839, 826, 821, 824, 829
876, 871, 874, 879, 526, 521, 524, 529
576, 571, 574, 579, 376, 371, 374, 379

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

32, 37, 36, 31, 34
39, 27, 26, 21, 24
29, 76, 71, 74, 79
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 24/01/2022

ฟัน 5  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 613 ล่าง 590 3 2 5 8 6 7 4 9 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

027, 024, 029, 021, 057, 054, 059, 051
087, 084, 089, 081, 067, 064, 069, 061
357, 354, 359, 351, 387, 384, 389, 381
367, 364, 369, 361, 287, 284, 289, 281
267, 264, 269, 261, 567, 564, 569, 561

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

58, 56, 57, 54, 59
51, 86, 87, 84, 89
81, 67, 64, 69, 61
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 22/01/2022

ฟัน 1  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 572 ล่าง 994 0 7 1 3 8 6 5 2 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

476, 475, 472, 479, 416, 415, 412, 419
436, 435, 432, 439, 486, 485, 482, 489
016, 015, 012, 019, 036, 035, 032, 039
086, 085, 082, 089, 736, 735, 732, 739
786, 785, 782, 789, 186, 185, 182, 189

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

13, 18, 16, 15, 12
19, 38, 36, 35, 32
39, 86, 85, 82, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 20/01/2022

ฟัน 5  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 171 ล่าง 702 8 3 5 7 0 6 1 9 4

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

236, 231, 239, 234, 256, 251, 259, 254
276, 271, 279, 274, 206, 201, 209, 204
856, 851, 859, 854, 876, 871, 879, 874
806, 801, 809, 804, 376, 371, 379, 374
306, 301, 309, 304, 506, 501, 509, 504

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

57, 50, 56, 51, 59
54, 70, 76, 71, 79
74, 06, 01, 09, 04
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 19/01/2022

ฟัน 6  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 501 ล่าง 432 3 4 6 5 8 1 9 0 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

241, 249, 240, 247, 261, 269, 260, 267
251, 259, 250, 257, 281, 289, 280, 287
361, 369, 360, 367, 351, 359, 350, 357
381, 389, 380, 387, 451, 459, 450, 457
481, 489, 480, 487, 681, 689, 680, 687

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

65, 68, 61, 69, 60
67, 58, 51, 59, 50
57, 81, 89, 80, 87
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 18/01/2022

ฟัน 2  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 644 ล่าง 328 9 5 2 1 6 7 4 3 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

857, 854, 853, 850, 827, 824, 823, 820
817, 814, 813, 810, 867, 864, 863, 860
927, 924, 923, 920, 917, 914, 913, 910
967, 964, 963, 960, 517, 514, 513, 510
567, 564, 563, 560, 267, 264, 263, 260

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

21, 26, 27, 24, 23
20, 16, 17, 14, 13
10, 67, 64, 63, 60
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 17/01/2022

ฟัน 5  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 912 ล่าง 183 8 9 5 0 6 4 2 7 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

394, 392, 397, 391, 354, 352, 357, 351
304, 302, 307, 301, 364, 362, 367, 361
854, 852, 857, 851, 804, 802, 807, 801
864, 862, 867, 861, 904, 902, 907, 901
964, 962, 967, 961, 564, 562, 567, 561

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

50, 56, 54, 52, 57
51, 06, 04, 02, 07
01, 64, 62, 67, 61
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 16/01/2022

ฟัน 9  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 094 ล่าง 376 0 2 9 1 5 8 3 4 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

628, 623, 624, 627, 698, 693, 694, 697
618, 613, 614, 617, 658, 653, 654, 657
098, 093, 094, 097, 018, 013, 014, 017
058, 053, 054, 057, 218, 213, 214, 217
258, 253, 254, 257, 958, 953, 954, 957

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

91, 95, 98, 93, 94
97, 15, 18, 13, 14
17, 58, 53, 54, 57
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 13/01/2022

ฟัน 0  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 231 ล่าง 692 4 1 0 3 8 9 7 5 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

219, 217, 215, 216, 209, 207, 205, 206
239, 237, 235, 236, 289, 287, 285, 286
409, 407, 405, 406, 439, 437, 435, 436
489, 487, 485, 486, 139, 137, 135, 136
189, 187, 185, 186, 089, 087, 085, 086

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

03, 08, 09, 07, 05
06, 38, 39, 37, 35
36, 89, 87, 85, 86
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 12/01/2022

ฟัน 9  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 000 ล่าง 920 5 1 9 3 2 4 8 6 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

014, 018, 016, 017, 094, 098, 096, 097
034, 038, 036, 037, 024, 028, 026, 027
594, 598, 596, 597, 534, 538, 536, 537
524, 528, 526, 527, 134, 138, 136, 137
124, 128, 126, 127, 924, 928, 926, 927

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

93, 92, 94, 98, 96
97, 32, 34, 38, 36
37, 24, 28, 26, 27
++++++++++++++++++++++++++++