หุ้นเยอรมันงวดถัดไป 

ฟัน 8  รอง 73 4 5 8 7 0 9 2 6 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

359, 352, 356, 351, 389, 382, 386, 381
379, 372, 376, 371, 309, 302, 306, 301
489, 482, 486, 481, 479, 472, 476, 471
409, 402, 406, 401, 579, 572, 576, 571
509, 502, 506, 501, 809, 802, 806, 801

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

87, 80, 89, 82, 86
81, 70, 79, 72, 76
71, 09, 02, 06, 01
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 20/07/2024

ฟัน 4  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 193 ล่าง 838 6 5 4 9 7 2 3 0 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

852, 853, 850, 851, 842, 843, 840, 841
892, 893, 890, 891, 872, 873, 870, 871
642, 643, 640, 641, 692, 693, 690, 691
672, 673, 670, 671, 592, 593, 590, 591
572, 573, 570, 571, 472, 473, 470, 471

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

49, 47, 42, 43, 40
41, 97, 92, 93, 90
91, 72, 73, 70, 71
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 19/07/2024

ฟัน 3  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 476 ล่าง 549 6 5 3 2 7 0 1 4 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

950, 951, 954, 958, 930, 931, 934, 938
920, 921, 924, 928, 970, 971, 974, 978
630, 631, 634, 638, 620, 621, 624, 628
670, 671, 674, 678, 520, 521, 524, 528
570, 571, 574, 578, 370, 371, 374, 378

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

32, 37, 30, 31, 34
38, 27, 20, 21, 24
28, 70, 71, 74, 78
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 18/07/2024

ฟัน 0  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 730 ล่าง 733 1 6 0 5 8 4 7 9 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

364, 367, 369, 362, 304, 307, 309, 302
354, 357, 359, 352, 384, 387, 389, 382
104, 107, 109, 102, 154, 157, 159, 152
184, 187, 189, 182, 654, 657, 659, 652
684, 687, 689, 682, 084, 087, 089, 082

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

05, 08, 04, 07, 09
02, 58, 54, 57, 59
52, 84, 87, 89, 82
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 17/07/2024

ฟัน 0  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 803 ล่าง 867 5 6 0 2 9 8 1 3 4

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

768, 761, 763, 764, 708, 701, 703, 704
728, 721, 723, 724, 798, 791, 793, 794
508, 501, 503, 504, 528, 521, 523, 524
598, 591, 593, 594, 628, 621, 623, 624
698, 691, 693, 694, 098, 091, 093, 094

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

02, 09, 08, 01, 03
04, 29, 28, 21, 23
24, 98, 91, 93, 94
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 15/07/2024

ฟัน 4  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 089 ล่าง 298 2 3 4 0 6 7 9 1 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

837, 839, 831, 835, 847, 849, 841, 845
807, 809, 801, 805, 867, 869, 861, 865
247, 249, 241, 245, 207, 209, 201, 205
267, 269, 261, 265, 307, 309, 301, 305
367, 369, 361, 365, 467, 469, 461, 465

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

40, 46, 47, 49, 41
45, 06, 07, 09, 01
05, 67, 69, 61, 65
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 13/07/2024

ฟัน 9  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 818 ล่าง 620 2 1 9 3 4 8 7 6 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

018, 017, 016, 015, 098, 097, 096, 095
038, 037, 036, 035, 048, 047, 046, 045
298, 297, 296, 295, 238, 237, 236, 235
248, 247, 246, 245, 138, 137, 136, 135
148, 147, 146, 145, 948, 947, 946, 945

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

93, 94, 98, 97, 96
95, 34, 38, 37, 36
35, 48, 47, 46, 45
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 12/07/2024

ฟัน 7  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 456 ล่าง 345 1 2 7 6 8 0 4 3 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

520, 524, 523, 529, 570, 574, 573, 579
560, 564, 563, 569, 580, 584, 583, 589
170, 174, 173, 179, 160, 164, 163, 169
180, 184, 183, 189, 260, 264, 263, 269
280, 284, 283, 289, 780, 784, 783, 789

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

76, 78, 70, 74, 73
79, 68, 60, 64, 63
69, 80, 84, 83, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 11/07/2024

ฟัน 4  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 722 ล่าง 036 9 1 4 3 8 2 0 5 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

612, 610, 615, 617, 642, 640, 645, 647
632, 630, 635, 637, 682, 680, 685, 687
942, 940, 945, 947, 932, 930, 935, 937
982, 980, 985, 987, 132, 130, 135, 137
182, 180, 185, 187, 482, 480, 485, 487

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

43, 48, 42, 40, 45
47, 38, 32, 30, 35
37, 82, 80, 85, 87
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 10/07/2024

ฟัน 0  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 619 ล่าง 864 7 9 0 5 3 6 2 1 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

496, 492, 491, 498, 406, 402, 401, 408
456, 452, 451, 458, 436, 432, 431, 438
706, 702, 701, 708, 756, 752, 751, 758
736, 732, 731, 738, 956, 952, 951, 958
936, 932, 931, 938, 036, 032, 031, 038

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

05, 03, 06, 02, 01
08, 53, 56, 52, 51
58, 36, 32, 31, 38
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 09/07/2024

ฟัน 6  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 205 ล่าง 402 4 9 6 7 1 0 5 8 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

290, 295, 298, 293, 260, 265, 268, 263
270, 275, 278, 273, 210, 215, 218, 213
460, 465, 468, 463, 470, 475, 478, 473
410, 415, 418, 413, 970, 975, 978, 973
910, 915, 918, 913, 610, 615, 618, 613

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

67, 61, 60, 65, 68
63, 71, 70, 75, 78
73, 10, 15, 18, 13
++++++++++++++++++++++++++++