ฮานอยงวดถัดไป 

คำเตือนเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าทุกงวด

เด่น 3  รอง 73 7 8 1 2 0 6 5 4 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

310, 312, 316, 320, 326, 370, 371
372, 376, 378, 380, 381, 382, 386
710, 712, 716, 720, 726, 780, 781
782, 786, 810, 812, 816, 820, 826

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

30, 31, 32, 35, 36
38, 70, 71, 72, 75
76, 80, 82, 85, 86
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 20/07/2024

เด่น 4  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 882 ล่าง 774 8 9 3 0 5 2 7 6 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

402, 405, 430, 432, 435, 480, 482
483, 485, 489, 490, 492, 493, 495
802, 805, 830, 832, 835, 890, 892
893, 895, 902, 905, 930, 932, 935

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

40, 42, 43, 45, 47
49, 80, 82, 83, 85
87, 90, 92, 95, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 19/07/2024

เด่น 7  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 877 ล่าง 297 1 2 8 5 4 3 6 0 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

123, 124, 125, 128, 153, 154, 183
184, 185, 253, 254, 283, 284, 285
712, 713, 714, 715, 718, 723, 724
725, 728, 753, 754, 783, 784, 785

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

13, 14, 15, 16, 18
23, 24, 25, 26, 72
73, 74, 75, 76, 78
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 18/07/2024

เด่น 8  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 559 ล่าง 458 9 0 3 6 2 7 5 4 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

032, 036, 037, 062, 067, 802, 803
806, 807, 832, 836, 837, 862, 867
890, 892, 893, 896, 897, 902, 903
906, 907, 932, 936, 937, 962, 967

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

02, 05, 06, 07, 80
82, 83, 85, 86, 87
92, 93, 95, 96, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 17/07/2024

เด่น 8  รอง 4
รางวัลที่ออก บน 959 ล่าง 228 4 9 1 0 3 6 2 5 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

403, 406, 410, 413, 416, 490, 491
493, 496, 803, 806, 810, 813, 816
840, 841, 843, 846, 849, 890, 891
893, 896, 903, 906, 910, 913, 916

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

40, 41, 42, 43, 46
80, 81, 82, 83, 86
89, 90, 92, 93, 96
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 16/07/2024

เด่น 8  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 496 ล่าง 898 5 7 6 9 1 4 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

561, 564, 569, 571, 574, 576, 579
591, 594, 761, 764, 769, 791, 794
851, 854, 856, 857, 859, 861, 864
869, 871, 874, 876, 879, 891, 894

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

50, 51, 54, 56, 59
70, 71, 74, 79, 80
81, 84, 86, 87, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 15/07/2024

เด่น 3  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 030 ล่าง 993 1 8 0 6 5 7 4 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

105, 106, 107, 165, 167, 180, 185
186, 187, 305, 306, 307, 310, 315
316, 317, 318, 365, 367, 380, 385
386, 387, 805, 806, 807, 865, 867

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 14, 15, 16, 17
30, 34, 35, 36, 37
38, 84, 85, 86, 87
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 14/07/2024

เด่น 6  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 707 ล่าง 746 0 2 5 9 4 8 3 7 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

024, 025, 028, 029, 054, 058, 059
094, 098, 254, 258, 259, 294, 298
602, 604, 605, 608, 609, 624, 625
628, 629, 654, 658, 659, 694, 698

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

03, 04, 05, 08, 09
23, 24, 28, 29, 62
63, 64, 65, 68, 69
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 13/07/2024

เด่น 8  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 060 ล่าง 848 2 4 5 0 1 7 3 9 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

201, 207, 240, 241, 245, 247, 250
251, 257, 401, 407, 450, 451, 457
801, 807, 820, 821, 824, 825, 827
840, 841, 845, 847, 850, 851, 857

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

20, 21, 23, 25, 27
40, 41, 43, 47, 80
81, 83, 84, 85, 87
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 12/07/2024

เด่น 9  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 619 ล่าง 199 8 4 0 7 3 2 6 5 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

402, 403, 407, 472, 473, 802, 803
807, 840, 842, 843, 847, 872, 873
902, 903, 907, 940, 942, 943, 947
972, 973, 980, 982, 983, 984, 987

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

42, 43, 46, 47, 80
82, 83, 86, 87, 90
92, 93, 94, 96, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 11/07/2024

เด่น 2  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 323 ล่าง 162 7 0 5 8 4 3 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

053, 054, 058, 083, 084, 203, 204
205, 208, 253, 254, 258, 270, 273
274, 275, 278, 283, 284, 703, 704
705, 708, 753, 754, 758, 783, 784

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

03, 04, 08, 09, 20
23, 24, 25, 28, 29
73, 74, 75, 78, 79
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 10/07/2024

เด่น 7  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 994 ล่าง 747 1 8 4 0 5 3 2 6 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

103, 105, 140, 143, 145, 180, 183
184, 185, 703, 705, 710, 713, 714
715, 718, 740, 743, 745, 780, 783
784, 785, 803, 805, 840, 843, 845

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 12, 13, 14, 15
70, 72, 73, 74, 75
78, 80, 82, 83, 85
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 09/07/2024

เด่น 5  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 466 ล่าง 765 9 3 1 7 4 2 0 8 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

312, 314, 317, 372, 374, 512, 514
517, 531, 532, 534, 537, 572, 574
591, 592, 593, 594, 597, 912, 914
917, 931, 932, 934, 937, 972, 974

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

30, 32, 34, 37, 50
51, 52, 53, 54, 57
90, 91, 92, 94, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 08/07/2024

เด่น 5  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 957 ล่าง 115 3 4 7 6 1 9 0 2 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

341, 346, 347, 349, 361, 369, 371
376, 379, 461, 469, 471, 476, 479
531, 534, 536, 537, 539, 541, 546
547, 549, 561, 569, 571, 576, 579

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

30, 31, 36, 37, 39
40, 41, 46, 49, 50
51, 54, 56, 57, 59
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 07/07/2024

เด่น 2  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 973 ล่าง 452 6 9 3 7 0 1 5 4 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

230, 231, 237, 260, 261, 263, 267
269, 270, 271, 290, 291, 293, 297
630, 631, 637, 670, 671, 690, 691
693, 697, 930, 931, 937, 970, 971

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

20, 21, 23, 25, 27
29, 60, 61, 63, 65
67, 90, 91, 95, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 06/07/2024

เด่น 0  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 003 ล่าง 540 9 1 8 4 6 5 7 3 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

014, 015, 016, 018, 045, 046, 084
085, 086, 091, 094, 095, 096, 098
145, 146, 184, 185, 186, 914, 915
916, 918, 945, 946, 984, 985, 986

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

01, 04, 05, 06, 07
08, 14, 15, 16, 17
94, 95, 96, 97, 98
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 05/07/2024

เด่น 8  รอง 4
รางวัลที่ออก บน 313 ล่าง 228 4 3 9 2 6 5 0 7 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

325, 326, 392, 395, 396, 425, 426
432, 435, 436, 439, 492, 495, 496
825, 826, 832, 835, 836, 839, 842
843, 845, 846, 849, 892, 895, 896

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

30, 32, 35, 36, 40
42, 45, 46, 49, 80
82, 83, 85, 86, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 03/07/2024

เด่น 9  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 889 ล่าง 399 5 0 4 3 1 6 8 7 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

031, 036, 041, 043, 046, 501, 503
504, 506, 531, 536, 541, 543, 546
901, 903, 904, 906, 931, 936, 941
943, 946, 950, 951, 953, 954, 956

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

01, 03, 06, 08, 51
53, 54, 56, 58, 90
91, 93, 94, 96, 98
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 02/07/2024

เด่น 0  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 620 ล่าง 610 6 3 7 4 2 9 1 5 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

032, 034, 037, 039, 042, 049, 062
063, 064, 067, 069, 072, 074, 079
342, 349, 372, 374, 379, 632, 634
637, 639, 642, 649, 672, 674, 679

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

01, 02, 03, 04, 07
09, 31, 32, 34, 39
61, 62, 64, 67, 69
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 01/07/2024

เด่น 4  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 818 ล่าง 044 9 7 2 6 5 1 0 8 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

421, 425, 426, 461, 465, 471, 472
475, 476, 491, 492, 495, 496, 497
721, 725, 726, 761, 765, 921, 925
926, 961, 965, 971, 972, 975, 976

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

40, 41, 42, 45, 46
47, 70, 71, 75, 76
90, 91, 92, 95, 96
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 30/06/2024

เด่น 0  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 529 ล่าง 470 8 9 5 1 7 4 3 6 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

014, 017, 051, 054, 057, 081, 084
085, 087, 089, 091, 094, 095, 097
814, 817, 851, 854, 857, 891, 894
895, 897, 914, 917, 951, 954, 957

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

01, 03, 04, 05, 07
09, 81, 83, 84, 85
87, 91, 93, 94, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 29/06/2024

เด่น 1  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 049 ล่าง 251 9 8 2 0 3 7 6 5 4

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

103, 107, 120, 123, 127, 180, 182
183, 187, 190, 192, 193, 197, 198
803, 807, 820, 823, 827, 903, 907
920, 923, 927, 980, 982, 983, 987

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 12, 13, 16, 17
18, 80, 83, 86, 87
90, 92, 93, 96, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 28/06/2024

เด่น 2  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 368 ล่าง 472 8 5 6 1 9 4 3 7 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

214, 219, 251, 254, 256, 259, 261
264, 269, 281, 284, 285, 286, 289
514, 519, 561, 564, 569, 814, 819
851, 854, 856, 859, 861, 864, 869

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

21, 23, 24, 25, 26
29, 51, 53, 54, 59
81, 83, 84, 86, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 27/07/2024

เด่น 7  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 599 ล่าง 817 2 9 0 4 8 3 5 6 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

203, 204, 208, 243, 248, 290, 293
294, 298, 703, 704, 708, 720, 723
724, 728, 729, 743, 748, 790, 793
794, 798, 903, 904, 908, 943, 948

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

20, 23, 24, 25, 28
70, 73, 74, 75, 78
79, 93, 94, 95, 98
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 26/06/2024

เด่น 5  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 232 ล่าง 805 9 6 2 3 0 7 4 8 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

520, 523, 527, 530, 537, 560, 562
563, 567, 590, 592, 593, 596, 597
620, 623, 627, 630, 637, 920, 923
927, 930, 937, 960, 962, 963, 967

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

50, 52, 53, 54, 56
57, 60, 63, 64, 67
90, 92, 93, 94, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 25/06/2024

เด่น 5  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 082 ล่าง 95

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

520, 523, 527, 530, 537, 560, 562
563, 567, 590, 592, 593, 596, 597
620, 623, 627, 630, 637, 920, 923
927, 930, 937, 960, 962, 963, 967

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

50, 52, 53, 54, 56
57, 60, 63, 64, 67
90, 92, 93, 94, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 24/06/2024

เด่น 7  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 550 ล่าง 777 8 9 6 5 2 3 4 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

752, 753, 762, 763, 765, 782, 783
785, 786, 789, 792, 793, 795, 796
852, 853, 862, 863, 865, 892, 893
895, 896, 952, 953, 962, 963, 965

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

72, 73, 74, 75, 76
79, 82, 83, 84, 85
86, 92, 93, 94, 95
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 01/01/1970

เด่น 7  รอง 8
รางวัลที่ออก บน ล่าง 7 8 9 6 5 2 3 4 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

752, 753, 762, 763, 765, 782, 783
785, 786, 789, 792, 793, 795, 796
852, 853, 862, 863, 865, 892, 893
895, 896, 952, 953, 962, 963, 965

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

72, 73, 74, 75, 76
79, 82, 83, 84, 85
86, 92, 93, 94, 95
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 01/01/1970

เด่น 7  รอง 8
รางวัลที่ออก บน ล่าง 7 8 9 6 5 2 3 4 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

752, 753, 762, 763, 765, 782, 783
785, 786, 789, 792, 793, 795, 796
852, 853, 862, 863, 865, 892, 893
895, 896, 952, 953, 962, 963, 965

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

72, 73, 74, 75, 76
79, 82, 83, 84, 85
86, 92, 93, 94, 95
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 01/01/1970

เด่น 7  รอง 8
รางวัลที่ออก บน ล่าง 7 8 9 6 5 2 3 4 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

752, 753, 762, 763, 765, 782, 783
785, 786, 789, 792, 793, 795, 796
852, 853, 862, 863, 865, 892, 893
895, 896, 952, 953, 962, 963, 965

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

72, 73, 74, 75, 76
79, 82, 83, 84, 85
86, 92, 93, 94, 95
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติฮานอยวันที่ 01/01/1970

เด่น 7  รอง 8
รางวัลที่ออก บน ล่าง 7 8 9 6 5 2 3 4 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

752, 753, 762, 763, 765, 782, 783
785, 786, 789, 792, 793, 795, 796
852, 853, 862, 863, 865, 892, 893
895, 896, 952, 953, 962, 963, 965

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

72, 73, 74, 75, 76
79, 82, 83, 84, 85
86, 92, 93, 94, 95
++++++++++++++++++++++++++++