ฮานอยพิเศษงวดถัดไป 

คำเตือนเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าทุกงวด

เด่น 9  รอง 20 1 5 9 2 6 3 4 8 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

023, 024, 027, 028, 053, 054, 057, 058
063, 064, 067, 068, 093, 094, 097, 098
123, 124, 127, 128, 163, 164, 167, 168
193, 194, 197, 198, 523, 524, 527, 528
563, 564, 567, 568, 963, 964, 967, 968

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

23, 24, 26, 27, 28
63, 64, 67, 68, 92
93, 94, 96, 97, 98

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 20/07/2024

เด่น 2  รอง 4
รางวัลที่ออก บน 682 ล่าง 706 5 7 2 4 1 8 3 9 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

210, 213, 218, 219, 510, 513, 518, 519
520, 523, 528, 529, 540, 543, 548, 549
610, 613, 618, 619, 620, 623, 628, 629
640, 643, 648, 649, 670, 673, 678, 679
710, 713, 718, 719, 740, 743, 748, 749

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 13, 18, 19, 20
21, 23, 24, 28, 29
40, 41, 43, 48, 49

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 19/07/2024

เด่น 9  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 107 ล่าง 323 2 6 9 0 7 1 4 8 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

201, 204, 205, 208, 271, 274, 275, 278
291, 294, 295, 298, 301, 304, 305, 308
361, 364, 365, 368, 371, 374, 375, 378
391, 394, 395, 398, 601, 604, 605, 608
671, 674, 675, 678, 971, 974, 975, 978

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

01, 04, 05, 07, 08
71, 74, 75, 78, 90
91, 94, 95, 97, 98

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 18/07/2024

เด่น 9  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 403 ล่าง 274 3 5 9 8 6 7 2 0 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

360, 361, 362, 367, 380, 381, 382, 387
390, 391, 392, 397, 450, 451, 452, 457
460, 461, 462, 467, 480, 481, 482, 487
490, 491, 492, 497, 560, 561, 562, 567
580, 581, 582, 587, 960, 961, 962, 967

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

60, 61, 62, 67, 80
81, 82, 86, 87, 90
91, 92, 96, 97, 98

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 17/07/2024

เด่น 3  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 098 ล่าง 096 7 0 3 9 4 2 5 1 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

041, 042, 045, 048, 091, 092, 095, 098
341, 342, 345, 348, 601, 602, 605, 608
631, 632, 635, 638, 641, 642, 645, 648
691, 692, 695, 698, 731, 732, 735, 738
741, 742, 745, 748, 791, 792, 795, 798

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

31, 32, 34, 35, 38
39, 41, 42, 45, 48
91, 92, 94, 95, 98

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 16/07/2024

เด่น 4  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 674 ล่าง 489 6 3 4 7 1 2 0 8 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

310, 312, 315, 318, 370, 372, 375, 378
410, 412, 415, 418, 610, 612, 615, 618
640, 642, 645, 648, 670, 672, 675, 678
910, 912, 915, 918, 930, 932, 935, 938
940, 942, 945, 948, 970, 972, 975, 978

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 12, 15, 18, 40
41, 42, 45, 47, 48
70, 71, 72, 75, 78

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 15/07/2024

เด่น 7  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 502 ล่าง 600 6 3 7 1 9 2 4 5 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

012, 014, 015, 018, 032, 034, 035, 038
072, 074, 075, 078, 092, 094, 095, 098
312, 314, 315, 318, 392, 394, 395, 398
612, 614, 615, 618, 672, 674, 675, 678
692, 694, 695, 698, 792, 794, 795, 798

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

12, 14, 15, 18, 19
71, 72, 74, 75, 78
79, 92, 94, 95, 98

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 14/07/2024

เด่น 7  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 427 ล่าง 080 1 2 7 3 8 6 9 5 4

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

024, 025, 026, 029, 034, 035, 036, 039
074, 075, 076, 079, 084, 085, 086, 089
134, 135, 136, 139, 174, 175, 176, 179
184, 185, 186, 189, 234, 235, 236, 239
284, 285, 286, 289, 784, 785, 786, 789

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

34, 35, 36, 38, 39
73, 74, 75, 76, 78
79, 84, 85, 86, 89

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 13/07/2024

เด่น 2  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 354 ล่าง 465 8 3 2 7 1 6 9 4 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

210, 214, 216, 219, 310, 314, 316, 319
370, 374, 376, 379, 510, 514, 516, 519
520, 524, 526, 529, 530, 534, 536, 539
570, 574, 576, 579, 810, 814, 816, 819
820, 824, 826, 829, 870, 874, 876, 879

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 14, 16, 19, 20
21, 24, 26, 27, 29
70, 71, 74, 76, 79

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 12/07/2024

เด่น 9  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 941 ล่าง 077 4 6 9 2 1 0 5 3 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

410, 413, 415, 418, 420, 423, 425, 428
490, 493, 495, 498, 610, 613, 615, 618
620, 623, 625, 628, 710, 713, 715, 718
720, 723, 725, 728, 760, 763, 765, 768
790, 793, 795, 798, 910, 913, 915, 918

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 13, 15, 18, 20
21, 23, 25, 28, 90
91, 92, 93, 95, 98

สถิติฮานอยพิเศษวันที่ 11/07/2024

เด่น 1  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 967 ล่าง 296 3 7 1 2 0 4 5 8 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

104, 105, 108, 109, 304, 305, 308, 309
314, 315, 318, 319, 324, 325, 328, 329
604, 605, 608, 609, 614, 615, 618, 619
624, 625, 628, 629, 674, 675, 678, 679
704, 705, 708, 709, 724, 725, 728, 729

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

04, 05, 08, 09, 10
12, 14, 15, 18, 19
20, 24, 25, 28, 29