หุ้นอินเดียงวดถัดไป 

ฟัน 4  รอง 16 0 5 4 1 9 2 3 7 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

652, 653, 657, 658, 642, 643, 647, 648
612, 613, 617, 618, 692, 693, 697, 698
042, 043, 047, 048, 012, 013, 017, 018
092, 093, 097, 098, 512, 513, 517, 518
592, 593, 597, 598, 492, 493, 497, 498

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

41, 49, 42, 43, 47
48, 19, 12, 13, 17
18, 92, 93, 97, 98
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 28/01/2022

ฟัน 5  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 023 ล่าง 716 0 8 5 9 7 3 4 1 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

683, 684, 681, 682, 653, 654, 651, 652
693, 694, 691, 692, 673, 674, 671, 672
053, 054, 051, 052, 093, 094, 091, 092
073, 074, 071, 072, 893, 894, 891, 892
873, 874, 871, 872, 573, 574, 571, 572

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

59, 57, 53, 54, 51
52, 97, 93, 94, 91
92, 73, 74, 71, 72
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 27/01/2022

ฟัน 1  รอง 4
รางวัลที่ออก บน 694 ล่าง 215 8 7 1 4 9 0 2 3 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

570, 572, 573, 576, 510, 512, 513, 516
540, 542, 543, 546, 590, 592, 593, 596
810, 812, 813, 816, 840, 842, 843, 846
890, 892, 893, 896, 740, 742, 743, 746
790, 792, 793, 796, 190, 192, 193, 196

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

14, 19, 10, 12, 13
16, 49, 40, 42, 43
46, 90, 92, 93, 96
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 25/01/2022

ฟัน 8  รอง 4
รางวัลที่ออก บน 815 ล่าง 643 2 1 8 4 7 6 9 0 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

316, 319, 310, 315, 386, 389, 380, 385
346, 349, 340, 345, 376, 379, 370, 375
286, 289, 280, 285, 246, 249, 240, 245
276, 279, 270, 275, 146, 149, 140, 145
176, 179, 170, 175, 876, 879, 870, 875

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

84, 87, 86, 89, 80
85, 47, 46, 49, 40
45, 76, 79, 70, 75
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 24/01/2022

ฟัน 2  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 151 ล่าง 676 9 3 2 5 0 4 8 7 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

634, 638, 637, 631, 624, 628, 627, 621
654, 658, 657, 651, 604, 608, 607, 601
924, 928, 927, 921, 954, 958, 957, 951
904, 908, 907, 901, 354, 358, 357, 351
304, 308, 307, 301, 204, 208, 207, 201

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

25, 20, 24, 28, 27
21, 50, 54, 58, 57
51, 04, 08, 07, 01
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 21/01/2022

ฟัน 0  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 718 ล่าง 448 4 2 0 6 1 9 5 3 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

829, 825, 823, 827, 809, 805, 803, 807
869, 865, 863, 867, 819, 815, 813, 817
409, 405, 403, 407, 469, 465, 463, 467
419, 415, 413, 417, 269, 265, 263, 267
219, 215, 213, 217, 019, 015, 013, 017

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

06, 01, 09, 05, 03
07, 61, 69, 65, 63
67, 19, 15, 13, 17
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 20/01/2022

ฟัน 3  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 462 ล่าง 202 4 8 3 0 1 9 7 6 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

289, 287, 286, 285, 239, 237, 236, 235
209, 207, 206, 205, 219, 217, 216, 215
439, 437, 436, 435, 409, 407, 406, 405
419, 417, 416, 415, 809, 807, 806, 805
819, 817, 816, 815, 319, 317, 316, 315

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

30, 31, 39, 37, 36
35, 01, 09, 07, 06
05, 19, 17, 16, 15
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 19/01/2022

ฟัน 3  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 882 ล่าง 047 6 8 3 2 9 1 0 5 4

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

781, 780, 785, 784, 731, 730, 735, 734
721, 720, 725, 724, 791, 790, 795, 794
631, 630, 635, 634, 621, 620, 625, 624
691, 690, 695, 694, 821, 820, 825, 824
891, 890, 895, 894, 391, 390, 395, 394

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

32, 39, 31, 30, 35
34, 29, 21, 20, 25
24, 91, 90, 95, 94
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 18/01/2022

ฟัน 5  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 486 ล่าง 051 8 3 5 0 4 6 2 9 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

136, 132, 139, 137, 156, 152, 159, 157
106, 102, 109, 107, 146, 142, 149, 147
856, 852, 859, 857, 806, 802, 809, 807
846, 842, 849, 847, 306, 302, 309, 307
346, 342, 349, 347, 546, 542, 549, 547

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

50, 54, 56, 52, 59
57, 04, 06, 02, 09
07, 46, 42, 49, 47
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 17/01/2022

ฟัน 3  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 891 ล่าง 881 4 7 3 8 6 0 2 9 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

170, 172, 179, 175, 130, 132, 139, 135
180, 182, 189, 185, 160, 162, 169, 165
430, 432, 439, 435, 480, 482, 489, 485
460, 462, 469, 465, 780, 782, 789, 785
760, 762, 769, 765, 360, 362, 369, 365

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

38, 36, 30, 32, 39
35, 86, 80, 82, 89
85, 60, 62, 69, 65
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 14/01/2022

ฟัน 9  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 303 ล่าง 272 6 3 9 0 4 7 1 8 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

237, 231, 238, 235, 297, 291, 298, 295
207, 201, 208, 205, 247, 241, 248, 245
697, 691, 698, 695, 607, 601, 608, 605
647, 641, 648, 645, 307, 301, 308, 305
347, 341, 348, 345, 947, 941, 948, 945

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

90, 94, 97, 91, 98
95, 04, 07, 01, 08
05, 47, 41, 48, 45
++++++++++++++++++++++++++++