งวดถัดไป 

ฟัน 7  รอง 27 2 4 0 9 3 6 5 8 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 15 ชุด

724, 720, 729, 723, 740
749, 743, 709, 703, 793
240, 249, 243, 209, 203
293, 409, 403, 493, 093

แนวทางชุด 2 ตัว 12 ชุด

70, 79, 73, 20, 29, 23
75, 78, 71, 25, 28, 21
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 15/01/2022

ฟัน 2  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 938 ล่าง 062 1 0 5 8 9 4 6 3 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 15 ชุด

210, 215, 218, 219, 205
208, 209, 258, 259, 289
105, 108, 109, 158, 159
189, 058, 059, 089, 589

แนวทางชุด 2 ตัว 12 ชุด

25, 28, 29, 15, 18, 19
26, 23, 27, 16, 13, 17
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 14/01/2022

ฟัน 8  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 508 ล่าง 298 3 2 6 7 9 5 4 0 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 15 ชุด

832, 836, 837, 839, 826
827, 829, 867, 869, 879
326, 327, 329, 367, 369
379, 267, 269, 279, 679

แนวทางชุด 2 ตัว 12 ชุด

86, 87, 89, 36, 37, 39
84, 80, 81, 34, 30, 31
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 13/01/2022

ฟัน 6  รอง 4
รางวัลที่ออก บน 490 ล่าง 776 4 3 7 5 1 9 2 8 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 15 ชุด

643, 647, 645, 641, 637
635, 631, 675, 671, 651
437, 435, 431, 475, 471
451, 375, 371, 351, 751

แนวทางชุด 2 ตัว 12 ชุด

67, 65, 61, 47, 45, 41
62, 68, 60, 42, 48, 40
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 12/01/2022

ฟัน 3  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 857 ล่าง 363 9 0 5 1 8 2 4 6 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 15 ชุด

390, 395, 391, 398, 305
301, 308, 351, 358, 318
905, 901, 908, 951, 958
918, 051, 058, 018, 518

แนวทางชุด 2 ตัว 12 ชุด

35, 31, 38, 95, 91, 98
34, 36, 37, 94, 96, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 11/01/2022

ฟัน 5  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 544 ล่าง 685 2 6 1 8 3 4 9 0 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 15 ชุด

526, 521, 528, 523, 561
568, 563, 518, 513, 583
261, 268, 263, 218, 213
283, 618, 613, 683, 183

แนวทางชุด 2 ตัว 12 ชุด

51, 58, 53, 21, 28, 23
59, 50, 57, 29, 20, 27
++++++++++++++++++++++++++++