หุ้นรัสเซียงวดถัดไป 

ฟัน 4  รอง 92 0 7 4 9 8 6 5 1 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

276, 275, 271, 273, 246, 245, 241, 243
296, 295, 291, 293, 286, 285, 281, 283
046, 045, 041, 043, 096, 095, 091, 093
086, 085, 081, 083, 796, 795, 791, 793
786, 785, 781, 783, 486, 485, 481, 483

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

49, 48, 46, 45, 41
43, 98, 96, 95, 91
93, 86, 85, 81, 83
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 20/07/2024

ฟัน 1  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 568 ล่าง 004 7 2 1 3 6 9 5 8 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

429, 425, 428, 420, 419, 415, 418, 410
439, 435, 438, 430, 469, 465, 468, 460
719, 715, 718, 710, 739, 735, 738, 730
769, 765, 768, 760, 239, 235, 238, 230
269, 265, 268, 260, 169, 165, 168, 160

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

13, 16, 19, 15, 18
10, 36, 39, 35, 38
30, 69, 65, 68, 60
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 19/07/2024

ฟัน 5  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 868 ล่าง 612 6 7 5 3 9 8 0 4 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

278, 270, 274, 271, 258, 250, 254, 251
238, 230, 234, 231, 298, 290, 294, 291
658, 650, 654, 651, 638, 630, 634, 631
698, 690, 694, 691, 738, 730, 734, 731
798, 790, 794, 791, 598, 590, 594, 591

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

53, 59, 58, 50, 54
51, 39, 38, 30, 34
31, 98, 90, 94, 91
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 17/07/2024

ฟัน 4  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 107 ล่าง 697 2 9 4 3 5 8 6 1 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

798, 796, 791, 790, 748, 746, 741, 740
738, 736, 731, 730, 758, 756, 751, 750
248, 246, 241, 240, 238, 236, 231, 230
258, 256, 251, 250, 938, 936, 931, 930
958, 956, 951, 950, 458, 456, 451, 450

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

43, 45, 48, 46, 41
40, 35, 38, 36, 31
30, 58, 56, 51, 50
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 16/07/2024

ฟัน 7  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 038 ล่าง 288 0 9 7 1 6 5 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

895, 892, 891, 890, 875, 872, 871, 870
815, 812, 811, 810, 865, 862, 861, 860
075, 072, 071, 070, 015, 012, 011, 010
065, 062, 061, 060, 915, 912, 911, 910
965, 962, 961, 960, 765, 762, 761, 760

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

71, 76, 75, 72, 71
70, 16, 15, 12, 11
10, 65, 62, 61, 60
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 15/07/2024

ฟัน 5  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 110 ล่าง 016 4 8 5 1 9 7 0 3 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

687, 680, 683, 682, 657, 650, 653, 652
617, 610, 613, 612, 697, 690, 693, 692
457, 450, 453, 452, 417, 410, 413, 412
497, 490, 493, 492, 817, 810, 813, 812
897, 890, 893, 892, 597, 590, 593, 592

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

51, 59, 57, 50, 53
52, 19, 17, 10, 13
12, 97, 90, 93, 92
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 13/07/2024

ฟัน 2  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 311 ล่าง 315 0 7 2 9 3 8 4 6 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

578, 574, 576, 571, 528, 524, 526, 521
598, 594, 596, 591, 538, 534, 536, 531
028, 024, 026, 021, 098, 094, 096, 091
038, 034, 036, 031, 798, 794, 796, 791
738, 734, 736, 731, 238, 234, 236, 231

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

29, 23, 28, 24, 26
21, 93, 98, 94, 96
91, 38, 34, 36, 31
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 12/07/2024

ฟัน 3  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 242 ล่าง 794 6 5 3 2 1 8 9 0 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

458, 459, 450, 457, 438, 439, 430, 437
428, 429, 420, 427, 418, 419, 410, 417
638, 639, 630, 637, 628, 629, 620, 627
618, 619, 610, 617, 528, 529, 520, 527
518, 519, 510, 517, 318, 319, 310, 317

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

32, 31, 38, 39, 30
37, 21, 28, 29, 20
27, 18, 19, 10, 17
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 11/07/2024

ฟัน 7  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 463 ล่าง 353 2 0 7 8 4 9 1 5 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

309, 301, 305, 306, 379, 371, 375, 376
389, 381, 385, 386, 349, 341, 345, 346
279, 271, 275, 276, 289, 281, 285, 286
249, 241, 245, 246, 089, 081, 085, 086
049, 041, 045, 046, 749, 741, 745, 746

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

78, 74, 79, 71, 75
76, 84, 89, 81, 85
86, 49, 41, 45, 46
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 10/07/2024

ฟัน 3  รอง 4
รางวัลที่ออก บน 898 ล่าง 050 5 6 3 4 7 9 1 2 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

069, 061, 062, 068, 039, 031, 032, 038
049, 041, 042, 048, 079, 071, 072, 078
539, 531, 532, 538, 549, 541, 542, 548
579, 571, 572, 578, 649, 641, 642, 648
679, 671, 672, 678, 379, 371, 372, 378

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

34, 37, 39, 31, 32
38, 47, 49, 41, 42
48, 79, 71, 72, 78
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 08/07/2024

ฟัน 8  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 503 ล่าง 066 3 0 8 2 7 9 1 5 4

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

609, 601, 605, 604, 689, 681, 685, 684
629, 621, 625, 624, 679, 671, 675, 674
389, 381, 385, 384, 329, 321, 325, 324
379, 371, 375, 374, 029, 021, 025, 024
079, 071, 075, 074, 879, 871, 875, 874

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

82, 87, 89, 81, 85
84, 27, 29, 21, 25
24, 79, 71, 75, 74
++++++++++++++++++++++++++++