หุ้นสิงคโปร์งวดถัดไป 

ฟัน 9  รอง 65 2 8 9 6 1 3 4 0 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

583, 584, 580, 587, 593, 594, 590, 597
563, 564, 560, 567, 513, 514, 510, 517
293, 294, 290, 297, 263, 264, 260, 267
213, 214, 210, 217, 863, 864, 860, 867
813, 814, 810, 817, 913, 914, 910, 917

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

96, 91, 93, 94, 90
97, 61, 63, 64, 60
67, 13, 14, 10, 17
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 28/01/2022

ฟัน 5  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 633 ล่าง 709 8 0 5 2 3 6 4 1 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

906, 904, 901, 907, 956, 954, 951, 957
926, 924, 921, 927, 936, 934, 931, 937
856, 854, 851, 857, 826, 824, 821, 827
836, 834, 831, 837, 026, 024, 021, 027
036, 034, 031, 037, 536, 534, 531, 537

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

52, 53, 56, 54, 51
57, 23, 26, 24, 21
27, 36, 34, 31, 37
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 27/01/2022

ฟัน 8  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 003 ล่าง 540 1 4 8 7 2 3 9 5 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

043, 049, 045, 046, 083, 089, 085, 086
073, 079, 075, 076, 023, 029, 025, 026
183, 189, 185, 186, 173, 179, 175, 176
123, 129, 125, 126, 473, 479, 475, 476
423, 429, 425, 426, 823, 829, 825, 826

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

87, 82, 83, 89, 85
86, 72, 73, 79, 75
76, 23, 29, 25, 26
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 26/01/2022

ฟัน 8  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 157 ล่าง 811 7 0 8 6 4 5 9 2 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

105, 109, 102, 103, 185, 189, 182, 183
165, 169, 162, 163, 145, 149, 142, 143
785, 789, 782, 783, 765, 769, 762, 763
745, 749, 742, 743, 065, 069, 062, 063
045, 049, 042, 043, 845, 849, 842, 843

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

86, 84, 85, 89, 82
83, 64, 65, 69, 62
63, 45, 49, 42, 43
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 25/01/2022

ฟัน 2  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 776 ล่าง 597 9 5 2 6 1 4 3 0 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

754, 753, 750, 758, 724, 723, 720, 728
764, 763, 760, 768, 714, 713, 710, 718
924, 923, 920, 928, 964, 963, 960, 968
914, 913, 910, 918, 564, 563, 560, 568
514, 513, 510, 518, 214, 213, 210, 218

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

26, 21, 24, 23, 20
28, 61, 64, 63, 60
68, 14, 13, 10, 18
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 24/01/2022

ฟัน 4  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 335 ล่าง 512 6 8 4 0 9 3 1 5 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

283, 281, 285, 287, 243, 241, 245, 247
203, 201, 205, 207, 293, 291, 295, 297
643, 641, 645, 647, 603, 601, 605, 607
693, 691, 695, 697, 803, 801, 805, 807
893, 891, 895, 897, 493, 491, 495, 497

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

40, 49, 43, 41, 45
47, 09, 03, 01, 05
07, 93, 91, 95, 97
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 21/01/2022

ฟัน 1  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 486 ล่าง 048 4 9 1 5 2 3 7 0 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

893, 897, 890, 896, 813, 817, 810, 816
853, 857, 850, 856, 823, 827, 820, 826
413, 417, 410, 416, 453, 457, 450, 456
423, 427, 420, 426, 953, 957, 950, 956
923, 927, 920, 926, 123, 127, 120, 126

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

15, 12, 13, 17, 10
16, 52, 53, 57, 50
56, 23, 27, 20, 26
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 20/01/2022

ฟัน 4  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 482 ล่าง 889 3 0 4 2 5 6 1 8 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

906, 901, 908, 907, 946, 941, 948, 947
926, 921, 928, 927, 956, 951, 958, 957
346, 341, 348, 347, 326, 321, 328, 327
356, 351, 358, 357, 026, 021, 028, 027
056, 051, 058, 057, 456, 451, 458, 457

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

42, 45, 46, 41, 48
47, 25, 26, 21, 28
27, 56, 51, 58, 57
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 19/01/2022

ฟัน 4  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 394 ล่าง 903 8 5 4 2 7 0 9 1 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

350, 359, 351, 356, 340, 349, 341, 346
320, 329, 321, 326, 370, 379, 371, 376
840, 849, 841, 846, 820, 829, 821, 826
870, 879, 871, 876, 520, 529, 521, 526
570, 579, 571, 576, 470, 479, 471, 476

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

42, 47, 40, 49, 41
46, 27, 20, 29, 21
26, 70, 79, 71, 76
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 18/01/2022

ฟัน 9  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 004 ล่าง 916 8 7 9 0 4 1 5 2 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

671, 675, 672, 673, 691, 695, 692, 693
601, 605, 602, 603, 641, 645, 642, 643
891, 895, 892, 893, 801, 805, 802, 803
841, 845, 842, 843, 701, 705, 702, 703
741, 745, 742, 743, 941, 945, 942, 943

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

90, 94, 91, 95, 92
93, 04, 01, 05, 02
03, 41, 45, 42, 43
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 17/01/2022

ฟัน 9  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 795 ล่าง 980 6 8 9 7 5 4 1 2 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

084, 081, 082, 083, 094, 091, 092, 093
074, 071, 072, 073, 054, 051, 052, 053
694, 691, 692, 693, 674, 671, 672, 673
654, 651, 652, 653, 874, 871, 872, 873
854, 851, 852, 853, 954, 951, 952, 953

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

97, 95, 94, 91, 92
93, 75, 74, 71, 72
73, 54, 51, 52, 53
++++++++++++++++++++++++++++