หุ้นไต้หวันงวดถัดไป 

ฟัน 0  รอง 80 8 3 5 6 2 7 4 1 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

037, 034, 031, 039, 057, 054, 051, 059
067, 064, 061, 069, 027, 024, 021, 029
857, 854, 851, 859, 867, 864, 861, 869
827, 824, 821, 829, 367, 364, 361, 369
327, 324, 321, 329, 527, 524, 521, 529

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

56, 52, 57, 54, 51
59, 62, 67, 64, 61
69, 27, 24, 21, 29
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 26/01/2022

ฟัน 9  รอง 2
รางวัลที่ออก บน 440 ล่าง 729 2 0 1 7 8 5 4 3 6

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

905, 904, 903, 906, 915, 914, 913, 916
975, 974, 973, 976, 985, 984, 983, 986
215, 214, 213, 216, 275, 274, 273, 276
285, 284, 283, 286, 075, 074, 073, 076
085, 084, 083, 086, 185, 184, 183, 186

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

17, 18, 15, 14, 13
16, 78, 75, 74, 73
76, 85, 84, 83, 86
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 25/01/2022

ฟัน 4  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 112 ล่าง 924 5 6 7 2 0 9 1 3 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

469, 461, 463, 468, 479, 471, 473, 478
429, 421, 423, 428, 409, 401, 403, 408
579, 571, 573, 578, 529, 521, 523, 528
509, 501, 503, 508, 629, 621, 623, 628
609, 601, 603, 608, 709, 701, 703, 708

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

72, 70, 79, 71, 73
78, 20, 29, 21, 23
28, 09, 01, 03, 08
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 24/01/2022

ฟัน 1  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 904 ล่าง 741 5 0 2 4 6 8 9 7 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

108, 109, 107, 103, 128, 129, 127, 123
148, 149, 147, 143, 168, 169, 167, 163
528, 529, 527, 523, 548, 549, 547, 543
568, 569, 567, 563, 048, 049, 047, 043
068, 069, 067, 063, 268, 269, 267, 263

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

24, 26, 28, 29, 27
23, 46, 48, 49, 47
43, 68, 69, 67, 63
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 21/01/2022

ฟัน 4  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 930 ล่าง 984 3 9 8 6 2 0 7 1 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

490, 497, 491, 495, 480, 487, 481, 485
460, 467, 461, 465, 420, 427, 421, 425
380, 387, 381, 385, 360, 367, 361, 365
320, 327, 321, 325, 960, 967, 961, 965
920, 927, 921, 925, 820, 827, 821, 825

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

86, 82, 80, 87, 81
85, 62, 60, 67, 61
65, 20, 27, 21, 25
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 20/01/2022

ฟัน 4  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 828 ล่าง 184 7 9 8 6 2 0 1 3 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

490, 491, 493, 495, 480, 481, 483, 485
460, 461, 463, 465, 420, 421, 423, 425
780, 781, 783, 785, 760, 761, 763, 765
720, 721, 723, 725, 960, 961, 963, 965
920, 921, 923, 925, 820, 821, 823, 825

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

86, 82, 80, 81, 83
85, 62, 60, 61, 63
65, 20, 21, 23, 25
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 19/01/2022

ฟัน 2  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 746 ล่าง 182 0 4 6 3 5 8 1 9 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

248, 241, 249, 247, 268, 261, 269, 267
238, 231, 239, 237, 258, 251, 259, 257
068, 061, 069, 067, 038, 031, 039, 037
058, 051, 059, 057, 438, 431, 439, 437
458, 451, 459, 457, 658, 651, 659, 657

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

63, 65, 68, 61, 69
67, 35, 38, 31, 39
37, 58, 51, 59, 57
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 18/01/2022

ฟัน 7  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 864 ล่าง 807 8 1 0 9 5 4 6 3 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

714, 716, 713, 712, 704, 706, 703, 702
794, 796, 793, 792, 754, 756, 753, 752
804, 806, 803, 802, 894, 896, 893, 892
854, 856, 853, 852, 194, 196, 193, 192
154, 156, 153, 152, 054, 056, 053, 052

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

09, 05, 04, 06, 03
02, 95, 94, 96, 93
92, 54, 56, 53, 52
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 17/01/2022

ฟัน 7  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 544 ล่าง 117 1 4 6 3 9 0 8 5 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

740, 748, 745, 742, 760, 768, 765, 762
730, 738, 735, 732, 790, 798, 795, 792
160, 168, 165, 162, 130, 138, 135, 132
190, 198, 195, 192, 430, 438, 435, 432
490, 498, 495, 492, 690, 698, 695, 692

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

63, 69, 60, 68, 65
62, 39, 30, 38, 35
32, 90, 98, 95, 92
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 14/01/2022

ฟัน 4  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 333 ล่าง 604 8 1 0 2 5 7 3 6 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

417, 413, 416, 419, 407, 403, 406, 409
427, 423, 426, 429, 457, 453, 456, 459
807, 803, 806, 809, 827, 823, 826, 829
857, 853, 856, 859, 127, 123, 126, 129
157, 153, 156, 159, 057, 053, 056, 059

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

02, 05, 07, 03, 06
09, 25, 27, 23, 26
29, 57, 53, 56, 59
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติ วันที่ 13/01/2022

ฟัน 1  รอง 0
รางวัลที่ออก บน 693 ล่าง 531 0 6 2 4 9 7 5 3 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 40 ชุด

167, 165, 163, 168, 127, 125, 123, 128
147, 145, 143, 148, 197, 195, 193, 198
027, 025, 023, 028, 047, 045, 043, 048
097, 095, 093, 098, 647, 645, 643, 648
697, 695, 693, 698, 297, 295, 293, 298

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

24, 29, 27, 25, 23
28, 49, 47, 45, 43
48, 97, 95, 93, 98
++++++++++++++++++++++++++++