รัฐบาลงวดถัดไป 

คำเตือนเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าทุกงวด

เด่น 3  รอง 83 8 2 7 1 6 9 4 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

216, 219, 271, 276, 279, 316, 319
321, 326, 327, 329, 371, 376, 379
381, 382, 386, 387, 389, 816, 819
821, 826, 827, 829, 871, 876, 879

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

21, 24, 26, 29, 31
32, 34, 36, 37, 39
81, 84, 86, 87, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 16/07/2024

เด่น 7  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 336 ล่าง 217 3 8 4 0 6 9 2 5 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

306, 309, 340, 346, 349, 380, 384
386, 389, 706, 709, 730, 734, 736
738, 739, 740, 746, 749, 780, 784
786, 789, 806, 809, 840, 846, 849

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

30, 32, 34, 36, 39
70, 72, 74, 76, 78
79, 80, 82, 86, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 01/07/2024

เด่น 4  รอง 3
รางวัลที่ออก บน 503 ล่าง 894 3 2 0 1 5 6 9 8 7

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

201, 205, 206, 215, 216, 301, 305
306, 315, 316, 320, 321, 325, 326
401, 405, 406, 415, 416, 420, 421
425, 426, 430, 431, 432, 435, 436

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

21, 25, 26, 29, 30
31, 35, 36, 39, 40
41, 42, 45, 46, 49
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 16/06/2024

เด่น 6  รอง 4
รางวัลที่ออก บน 504 ล่าง 316 4 5 0 7 3 2 1 8 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

402, 403, 407, 450, 452, 453, 457
472, 473, 502, 503, 507, 572, 573
602, 603, 607, 640, 642, 643, 645
647, 650, 652, 653, 657, 672, 673

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

40, 41, 42, 43, 47
51, 52, 53, 57, 60
61, 62, 63, 65, 67
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 01/06/2024

เด่น 8  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 593 ล่าง 428 9 7 3 2 5 4 6 1 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

724, 725, 732, 734, 735, 824, 825
832, 834, 835, 872, 873, 874, 875
892, 893, 894, 895, 897, 924, 925
932, 934, 935, 972, 973, 974, 975

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

72, 74, 75, 76, 82
83, 84, 85, 86, 87
92, 93, 94, 95, 96
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 16/05/2024

เด่น 1  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 690 ล่าง 601 7 5 3 9 6 0 2 8 4

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

130, 136, 139, 150, 153, 156, 159
170, 173, 175, 176, 179, 190, 196
530, 536, 539, 590, 596, 730, 736
739, 750, 753, 756, 759, 790, 796

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 12, 13, 15, 16
19, 50, 52, 56, 59
70, 72, 73, 76, 79
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 02/05/2024

เด่น 5  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 116 ล่าง 175 7 4 3 6 8 9 2 0 1

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

436, 438, 439, 468, 469, 536, 538
539, 543, 546, 548, 549, 568, 569
573, 574, 576, 578, 579, 736, 738
739, 743, 746, 748, 749, 768, 769

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

42, 46, 48, 49, 52
53, 54, 56, 58, 59
72, 73, 76, 78, 79
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 16/04/2024

เด่น 8  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 598 ล่าง 798 5 1 2 6 7 9 4 0 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

126, 127, 129, 167, 169, 512, 516
517, 519, 526, 527, 529, 567, 569
812, 816, 817, 819, 826, 827, 829
851, 852, 856, 857, 859, 867, 869

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

14, 16, 17, 19, 52
54, 56, 57, 59, 81
82, 84, 86, 87, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 01/04/2024

เด่น 1  รอง 9
รางวัลที่ออก บน 481 ล่าง 901 9 7 0 8 6 5 4 3 2

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

105, 106, 108, 170, 175, 176, 178
185, 186, 190, 195, 196, 197, 198
705, 706, 708, 785, 786, 905, 906
908, 970, 975, 976, 978, 985, 986

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 14, 15, 16, 17
18, 74, 75, 76, 78
90, 94, 95, 96, 98
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 16/03/2024

เด่น 4  รอง 7
รางวัลที่ออก บน 626 ล่าง 784 7 8 1 0 9 2 3 6 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

402, 409, 410, 412, 419, 470, 471
472, 478, 479, 480, 481, 482, 489
702, 709, 710, 712, 719, 780, 781
782, 789, 802, 809, 810, 812, 819

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

40, 41, 42, 43, 48
49, 70, 71, 72, 73
79, 80, 82, 83, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 01/03/2024

เด่น 0  รอง 1
รางวัลที่ออก บน 603 ล่าง 790 1 2 9 6 5 3 4 8

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

012, 013, 015, 016, 019, 023, 025
026, 029, 063, 065, 093, 095, 096
123, 125, 126, 129, 163, 165, 193
195, 196, 263, 265, 293, 295, 296

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

02, 03, 04, 05, 06
09, 13, 14, 15, 16
19, 23, 24, 25, 26
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 16/02/2024

เด่น 8  รอง 5
รางวัลที่ออก บน 395 ล่าง 438 5 1 2 3 4 0 7 6 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

120, 123, 124, 130, 134, 510, 512
513, 514, 520, 523, 524, 530, 534
810, 812, 813, 814, 820, 823, 824
830, 834, 850, 851, 852, 853, 854

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 13, 14, 17, 50
52, 53, 54, 57, 80
81, 82, 83, 84, 87
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 01/02/2024

เด่น 4  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 063 ล่าง 094 6 3 9 8 2 5 1 7 0

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

382, 385, 392, 395, 398, 432, 435
438, 439, 462, 463, 465, 468, 469
482, 485, 492, 495, 498, 632, 635
638, 639, 682, 685, 692, 695, 698

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

31, 32, 35, 38, 41
42, 43, 45, 48, 49
61, 62, 65, 68, 69
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 17/01/2024

เด่น 1  รอง 6
รางวัลที่ออก บน 979 ล่าง 611 6 2 0 7 5 4 3 8 9

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

104, 105, 107, 120, 124, 125, 127
160, 162, 164, 165, 167, 174, 175
204, 205, 207, 274, 275, 604, 605
607, 620, 624, 625, 627, 674, 675

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 12, 13, 14, 15
17, 23, 24, 25, 27
60, 63, 64, 65, 67
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 30/12/2023

เด่น 1  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 544 ล่าง 891 8 4 0 2 9 7 3 6 5

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

102, 107, 109, 127, 129, 140, 142
147, 149, 180, 182, 184, 187, 189
402, 407, 409, 427, 429, 802, 807
809, 827, 829, 840, 842, 847, 849

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

10, 12, 13, 14, 17
19, 42, 43, 47, 49
80, 82, 83, 87, 89
++++++++++++++++++++++++++++

สถิติรัฐบาลวันที่ 16/12/2023

เด่น 5  รอง 8
รางวัลที่ออก บน 757 ล่าง 855 8 4 7 2 9 6 1 0 3

แนวทางชุด 3 ตัว เต็ง-โต๊ด 28 ชุด

426, 429, 472, 476, 479, 526, 529
542, 546, 547, 549, 572, 576, 579
582, 584, 586, 587, 589, 826, 829
842, 846, 847, 849, 872, 876, 879

แนวทางชุด 2 ตัว 15 ชุด

41, 42, 46, 49, 51
52, 54, 56, 57, 59
81, 82, 86, 87, 89
++++++++++++++++++++++++++++